BASINA VE KAMUOYUNA DUYURU

1636

28.01 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ‘’Sulama Birliklerini kaldırıyoruz, onun yerine bu işi belediyeler vasıtası ile çözmeye gideceğiz” açıklamasını yaptı.  Bu açıklama, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarda, Sulama Kooperatifleri Merkez Birliğimizde ve Sulama Kooperatiflerinde, sulama yönetiminde  ortaya çıkabilecek bazı hususların ele alınması  ihtiyacını doğurmuştur.

Bugüne kadar bazı sulama birliklerinin yerel yönetimlere devri ile yaşanan sıkıntılar bundan sonra yapılacak devirlerin ortaya çıkarabileceği sorunlar açısından dikkatle incelenmelidir.

Diğer taraftan, Belediyelerin içme ve kullanma suyu hizmeti verme açısından bazı bölgelerde yaşadıkları sıkıntılara bir de sulama suyu yönetiminin  eklenecek olması, Hem belediyelerimizi hem de sulama suyu hizmeti bekleyen çiftçimizi zora sokabilir.

TBMM’ne sevk edilmek üzere olan Su Yasası tasarısında  Su Yönetiminin katılımcı, şeffaf  ve havza bazında  gerçekleştirilmesi açıkça yer almaktadır. Bu kapsamda ülkemizde çekilen suyun yaklaşık %75’ini kullanan tarım sektöründe katılımcı ,şeffaf  ve havza bazında bir  sulama yönetimi oluşması zorlaşacaktır.

Bu nedenle sulama birliklerinin yasasında yapılacak değişikliklerle birliklerin kurumsal yapısının daha işlevli hale getirilmesi ve problemlerinin çözülmesi  öncelikli tercih olmalıdır. Bu  önerimizin kabul görmemesi halinde Sulama Tesislerinin  mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğü üzerinde kalmak kaydıyla kooperatifleştirme ve aynı bölgedeki mevcut sulama kooperatifleriyle bütünleştirme yoluna gidilmesinin uygun olacağını düşünüyoruz.

Büyükşehir Belediyelerinin dışındaki Belediyelerin  yasasında sulama yönetimi ile ilgili hükümlerin olmaması  sulama hizmetlerinin sürekliliğini  ve yeni düzenlemenin işlerliğini zora sokabilir.

Bunun yanı sıra Büyükşehirlerde  Yerel Yönetimlerimizin yetki ve sorumluluk alanlarının genişlemesinden doğan bazı zorluklara Sulama Yönetiminin de eklenecek olması, sürdürülebilir bir sulama  yönetiminin  sağlanmasını zorlayabilir.

Sulama yönetimi bizatihi bir ihtisas konusu olarak kırsal kalkınma modelimizin ana unsurunu oluşturur.

Ülkemizde tarımsal sulamanın etkin ve sürdürülebilir  olarak  yürütülmesi  konusunda  Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği olarak üzerimize düşecek tüm sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtir, saygılar sunarız.

A. Halis UYSAL
Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği
GENEL BAŞKANI