12 – 16 Aralık 2018 – Sempozyum Sonuç Bildirgesi

1240

TÜRKİYE SULAMA KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ ve KÖY-KOOP MERKEZ BİRLİĞİ’nin 12 – 16 Aralık 2018 tarihleri arasında ANTALYA’da düzenlediği

“SULAMA KOOPERATİFLERİNİN ÖNEMİ, SORUNLARI ve ALINACAK ÖNLEMLER”  SEMPOZYUMU’nun SONUÇ BİLDİRGESİ

Sempozyuma katılan Sulama Kooperatifleri, Bölge Birlikleri, kamu kurumu yöneticileri tarafından yapılan sunumlar ve açıklamalarda belirlenen konuların öncelikleri çerçevesinde;

  1. Ülkemiz iklim koşulları ve dünyada gıdanın  % 70’nin sulanan alanlardan sağlanması gerçeği, sulu tarımın desteklenmesini öngörmektedir.
  2. Sulama alanlarında çiftçilik yapan kooperatif ortaklarının desteklenmesi, olumsuz iklim koşullarından etkilenmemesi,  suyumuzun iyi yönetilmesini, “su ve gıda güvenliği” nin sağlanmasını gerektirmektedir. Sulama Kooperatifi ve Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği’nin su yönetiminde etkinleştirilmesi alınacak kamusal kararlara bağımlıdır.
  3. Enerji maliyetlerinin düşürülmesinin kamu tarafından desteklenmesi, üretimin sürdürülebilmesini sağlayıcı unsurdur.
  • Yapılan araştırmalar sonucu; Su kullanıcı örgütleri sorunlarının birincisi olarak ortaya çıkan elektrik enerjisi ücretlerinden KDV ve diğer ilave yükler ivedilikle kaldırılmalıdır.
  • Elektrik enerjisi ücretleri sorununun çözümü, sulama amaçlı kooperatiflerin kullandığı enerjiyi üretmesi için bölge birlikleri ve merkez birliğinin yasal olarak yetkilendirilmesi ile mümkündür. Sulama kooperatiflerinin enerji üretimi için ayrıca kooperatif kurmaya zorlanması, kooperatifleri bütünleşik yapıya yönlendirmekten uzaklaştırmaktadır.
  1. Havza ve ürün bazında çalışmaların suya göre belirlenmesi önemsenmelidir.
  2. Sempozyumda, 2500 kooperatif ve 220 000 ortaklı Sulama Kooperatifleri , Su Yasası’nın çıkarılmasını talep etmiştir.
  3. Sulama Kooperatifleri ve üst örgütlenmesi, 7139 sayılı Yasa çerçevesinde, DSİ tarafından, kooperatiflere yönelik, borç silme ve tesislerin mülkiyetinden feragat ilişkisinin amaçlarının anlaşılır olmadığını, bu konuda kamusal faaliyetin kaçak ve bireysel kuyular önceliğinde değerlendirilmesi gereğini  vurgulamıştır.
  4. SONUÇ BİLDİRGESİNİ ilgili tüm kurum ve kuruluşların   ve  kamuoyunun bilgilerine sunar,  taleplerimizin gerçekleşmesi için gereğini arz ederiz.

Saygılarımızla,

Halis UYSAL                                   Neptün SOYER
TÜSKOOP-BİR Genel Başkanı       KÖY- KOOP Genel Başkanı